Patrik Renblad lämnar SynAct Pharma och rekryteringen av en ny CFO har inletts

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelade idag dess CFO Patrik Renblad har sagt upp sig och kommer att gå över till ett nytt uppdrag utanför bolaget. Han kommer att lämna SynAct senast i slutet av juli 2023.

Patrik Renblad började på SynAct 2021 och har under sin tid på bolaget spelat en avgörande roll i att förbereda för och steget till en notering av aktien på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, samordna förvärvet av TXP Pharma och koordinera två finansieringsrundor, vilka inbringat 230 mSEK till bolaget.

Processen för att rekrytera en ny CFO har inletts.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08.00 den 1 februari 2023.