Ny molekyl utmanar i kampen mot psoriasis

Nedan följer en sammanställning och en intervju från Financialstockholm.com med SynAct Pharma, en av bolagen som medverkade 23 maj under investeringsseminariet på hotell Anglais, Stureplan.

Ny molekyl utmanar i kampen mot psoriasis

Att kontrollera inflammationen istället för att hämma immunförsvaret, är vad molekylen AP1189 gör. Ett alternativ till dagens behandlingar av psoriasis, som upplevs vara otillräckliga för en stor del av de drabbade. SynAct Pharma AB är ett bioteknikbolag som inriktar sig på behandling av inflammatoriska sjukdomar. Deras läkemedelskandidat AP1189 har tagits fram för behandling av psoriasis, en sjukdom med uppemot 300 000 drabbade i Sverige. Till skillnad från läkemedel som hämmar immunförsvarets aktivitet, hjälper AP1189 kroppens egna celler att bekämpa inflammationen. Läkemedelskandidaten ser även ut att kunna lindra symtom som är vanliga vid Psoriasis, som ledstelhet, svullnad, smärta och nedsatt funktion.

I Sverige är mellan 250 000 och 300 000 personer drabbade av psoriasis, en ärftlig sjukdom som kan angripa både huden och lederna. Trettio procent av de drabbade får också ledsjukdomen psoriasisartrit, vilken i sin svåraste form kan leda till rörelsehinder. Besvären som uppstår beror på en typ av rubbningar i kroppens immunsystem som tar sig uttryck i inflammationer. En stor del av patienterna med psoriasis, närmare 40 procent av dem, svarar dåligt på den behandling som erbjuds idag, eller får kraftiga biverkningar av medicineringen. Nuvarande angreppssätt fokuserar på faktorerna bakom inflammationen, som att hämma aktiviteten i immunförsvaret. Men denna typ av läkemedel förhindrar inte att akuta försämringar uppstår, som tar lång tid för kroppen att läka ut och kan vara svåra att helt få bukt med.

SynAct Pharmas angreppssätt skiljer sig från mängden, då de istället väljer att rikta in sig på att bromsa upp inflammationsutvecklingen. De har tagit fram en ny metod som verkar på andra sätt än de befintliga behandlingarna gör. När en inflammation uppstår i kroppen aktiveras melanocortin-systemet för att dämpa den. Det är här molekylen AP1189 kommer in i bilden. Den påverkar systemet att arbeta mer effektivt, samtidigt som risken minskar att den kroniska inflammationen förvärras. Det leder till en snabbare läkning vid akut försämring i sjukdomstillståndet.

– Vår behandling stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtning, och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad, förklarar Jeppe Øvlesen, vd för SynAct Pharma AB.

Läkemedelskandidaten har även uppvisat positiva resultat vid behandling av tarminflammation, och kan troligen ha effekt på fler inflammationssjukdomar.

Ledamöter i SynAct Pharmas styrelse har själva investerat i bolaget, och ser sina aktieinnehav som en långsiktig placering.

SynAct Pharma har idag patent på AP1189 i Europa och USA.

Kort om emissionen

Synact Pharma genomför en emission under våren, i och med att bolaget noterar sig på Aktietorget.Teckningstiden är från 24 maj till 8 juni 2016, med teckningskursen 32,00 kronor per unit, motsvarande 6,40 kronor per aktie. Varje unit består av fem aktier och två teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Minsta teckningspost är 150 units (4 800 kronor).

Bolaget genomför emissionen i syfte att kunna driva projektet med AP1189 genom en klinisk fas 1-studie och en klinisk fas 2-studie.

SynAct Pharma ApS bildades år 2012, och SynAct Pharma AB, koncernens moderbolag, bildades under april 2016.

Memorandum, teckningssedel mm finns här: http://www.sedermera.se/aktuella-emissioner/synact/