Marknadsmeddelande 174/16 – SynAct Pharma AB noteras på AktieTorget den 11 juli 2016 – Korrigerad version

Det totala antalet aktier i bolaget är 12 260 021.

Information om aktien:

Kortnamn: SYNACT
Aktienamn: SynAct
ISIN-kod: SE0008241491
Orderboks ID: 124163
Organisationsnummer: 559058-4826
Kvotvärde:0,125
Första handelsdag: 11 juli 2016
Antal akter: 12 260 021
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Varje täckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,40 SEK per aktie. Täckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan ske från och med den 9 mars 2017 till och med 23 mars 2017.

Information om täckningsoptionen:

Kortnamn: SYNACT TO 1
ISIN-kod: SE0008320972
Orderboks ID: 124164
Första handelsdag: 11 juli 2016
Täckningsperiod: från och med 9 mars 2017 till och med 23 mars 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 4 juli 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post [email protected]