Marina Bozilenko avgår som styrelseledamot i SynAct Pharma

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att Marina Bozilenko har meddelat styrelsen att hon avgår som styrelseledamot på grund av personliga skäl.

"Vi är tacksamma för Marinas tid i styrelsen och hennes bidrag. Hon har varit en värdefull tillgång för SynAct. Vi önskar henne varmt lycka till", säger SynActs styrelseordförande Uli Hacksell.

"Jag har haft ett mycket bra samarbete med ledning och styrelse för SynAct, men tyvärr har mina personliga och professionella åtaganden ökat och jag kan därför inte längre bidra med tillräckligt med tid och engagemang till SynAct. Jag beklagar att jag måste lämna min post och önskar bolaget och alla inblandade en produktiv och framgångsrik framtid”, säger Marina Bozilenko.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Uli Hacksell
Styrelseordförande, SynAct Pharma AB
E-post: [email protected]