Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 30 maj 2016, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter samt att Lars Adlersson nyväljs som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Lars Adlersson, civilekonom, är Partner och Senior Adviser på Six Year Plan AB, styrelseordförande i SwedenBIO och styrelseledamot i Lundmark Fondförvaltning. Adlersson har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin, bland annat som VD för GlaxoSmithKline i Sverige och Österrike, VD för Medivir (Nasdaq Stockholm: MVIR), Senior Analyst Healthcare på Handelsbanken Capital Markets, styrelseledamot i Evolan Pharma och Läkemedelsindustriföreningen.

Beslut om styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade även att styrelsearvode ska utgå med 60 000 SEK till Lars Adlersson.

Lund i maj 2016
SynAct Pharma AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.