Kapitalmarknadsdag 2023

SynAct Pharmas kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 maj 2023.

SynAct Pharma arrangerade en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 maj 2023. Eventet var välbesökt och ett 60-tal investerare, analytiker och journalister deltog på plats, samtidigt som ytterligare 300 deltog via den den digitala livesändningen. En inspelad version av presentationerna finns tillgänglig nedan.

Agenda

Program
13:00 Introduktion VD Jeppe Øvlesen
Uppdateringar kring SynAct Ordförande Torbjørn Bjerke
13:15 Melanokortinreceptorer och upplösning av inflammation Professor Mauro Perretti
SynActs prekliniska MC-peptider CSO Thomas Jonassen
Q&A (paus efter frågestund)
14:30 Ouppfyllda behov i RA med DMARD-terapier Dr. Alan Kivitz
Uppdatering av AP1189-programmen CSO Thomas Jonassen
AP1189 och MC-peptider: Möjligheter i RA och inom andra områden CBO Jim Knight
Q&A
Sammanfattning – SynActs väg framåt Ordförande Torbjørn Bjerke
16:00 Mottagning