Investerarträffar för SynAct Pharma AB

  • 30/5 (Lunch) – Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm, kl 11.45 – 13.00
  • 30/5 (Kväll) – Flädie Mat & Vingård, Flädie Mejeriväg 19 i Bjärred, kl 18.00 – 20.30
  • 1/6 – Sedermeradagen Göteborg, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Se bifogat dokument för att få reda på mer information angående datum, tid och plats samt anmälan för de resterande dagarna.