Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Handel på AktieTorget.

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”SYNACT” och har ISIN-kod SE0008241491. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckning ”SYNACT TO 1” och har ISIN-kod SE0008320972.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 6,40 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt SynAct Pharma AB i samband med noteringen.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: [email protected]

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.