Handeln i SynAct Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att dess aktie (ticker: SYNACT) kommer att börja handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista idag, den 12 juli 2022.

”SynAct Pharma har arbetat hårt med sin pipeline för att komma dit den är idag. Att handlas på huvudmarknaden är ett viktigt landmärke och en kvalitetsstämpel för SynAct, vilket gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av vår läkemedelskandidat AP1189 genom våra kliniska program inom RA, NS och andra kroniska sjukdomar och efterföljande kommersialisering. Flytten ger oss tillgång till fler internationella och institutionella investerare, som kommer att vara nyckeln till våra ambitiösa tillväxtplaner”, säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct Pharma.

SynActs aktie kommer att handlas i Mid Cap-segmentet och kommer att behålla både sin ticker (SYNACT) och ISIN-kod (SE0008241491). I samband med listbytet kommer det inte att ske något erbjudande eller emission av nya aktier och aktieägare i SynAct behöver inte vidta några åtgärder.