Förändringar i SynAct Pharmas valberedning inför årsstämman 2024

SynAct Pharmas valberedning inför årsstämman 2024 presenterades i ett pressmeddelande 22 november 2023. Som följd av att nya styrelseledamöter tillträtt, efter beslut av extra bolagsstämma 20 mars 2024, har sammansättningen av valberedningen förändrats. Henrik Stage ersätter Anders Kronborg som representant för Goodwind Holding GmbH. Anders Kronborg kvarstår i valberedningen i egenskap av styrelseordförande i SynAct Pharma och ersätter därmed den tidigare styrelseordföranden i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består därefter av följande ledamöter:

  • Niels Ankerstjerne Sloth, valberedningens ordförande, utsedd av Bioinvest Aps
  • Per Colleen, utsedd av TomEnterprise Public Capital AB
  • Henrik Stage, utsedd av Goodwind Holding GmbH
  • Anders Kronborg, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag till beslutspunkter kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. SynAct Pharmas årsstämma 2024 äger rum fredagen den 31 maj 2024.