Ändring av antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("Bolaget") meddelar att antalet aktier och röster har ökat med 5 725 484 till följd av de riktade nyemissioner av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 24 april 2024.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 41 296 464.