Ändring av antalet aktier och röster i SynAct Pharma

Under oktober månad har antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB ökat med anledning av den riktade nyemissionen av aktier som beslutades av styrelsen den 11 oktober 2023.

Per den 31 oktober 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB till 35 570 980.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 88
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.