Ändring av antalet aktier och röster i SynAct Pharma

Under januari månad har antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB (publ) ökat med anledning av apportemission av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 12 januari 2023.

Genom apportemissionen, som genomfördes under januari 2023, har antalet utestående aktier och röster ökat med 2 172 523, från 29 648 457 till 31 820 980. Aktiekapitalet har ökat med 271 565 kronor, från 3 706 057 kronor till 3 977 623 kronor.

Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i SynAct Pharma AB till 31 820 980 aktier och röster.