Valberedningen i SynAct Pharma föreslår Uli Hacksell som ny styrelseordförande och Thomas von Koch som ny styrelseledamot

Valberedningen i SynAct Pharma ("SynAct") avser att föreslå årsstämman den 25 maj 2023 att den nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell väljs till ny styrelseordförande och att Thomas von Koch väljs till ny styrelseledamot.

Styrelsen för SynAct har beslutat att utse den nuvarande styrelseordföranden Torbjørn Bjerke till ny VD med verkan från och med årsstämman den 25 maj 2023. I samband därmed avgår Torbjørn Bjerke som ordförande och styrelseledamot. Mot bakgrund av detta har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman att den nuvarande styrelseledamoten Uli Hacksell väljs till ny styrelseordförande. Valberedningen kommer vidare att föreslå att Thomas von Koch väljs till ny ordinarie styrelseledamot samt att övriga nuvarande styrelseledamöter, förutom Torbjørn Bjerke, omväljs.

Uli Hacksell har suttit i SynActs styrelse sedan 2020. Han har mer än 30 års erfarenhet av seniora befattningar inom stora läkemedels- och bioteknikföretag och mer än 10 års erfarenhet som CEO för publika företag. Som CEO för ACADIA Pharmaceuticals från 2000 till 2015 ledde han företagets utveckling från en privat startup till ett NASDAQ-listat mångmiljardföretag. På 1990 talet hade han seniora befattningar på Astra AB, och innan dess var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han innehar en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Dr. Hacksell är ordförande i styrelsen för Medivir och Annexin Pharmaceuticals, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals and Active Biotech.

Thomas von Koch har omfattande erfarenhet från finans och ledarskap som sträcker sig över 30 år. Thomas von Koch är för närvarande styrelseordförande i det svenska medicintekniska företaget Bactiguard, ett bolag han var med och grundade och kvarstår som huvudägare i. Efter två år på Investor AB, där han arbetade med företagsaffärer, anslöt han sig till den globala investeringsjätten EQT som en av de första teammedlemmarna. Thomas von Koch var VD och Managing Partner för EQT från 2014 till 2019 och är i dag vice Managing Partner i EQT Partners AB.

Thomas von Koch har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och lång erfarenhet från styrelsearbete, partnerskap samt arbete med samgåenden och förvärv. Hans innehav uppgår för närvarande till 1 118 210 SynAct-aktier och dessutom äger han 50 procent av aktierna i ett bolag som innehar ytterligare 159 744 aktier i SynAct. Hans sammanlagda direkta och indirekta innehav i SynAct uppgår därmed till 1 198 082 aktier eller cirka 3,77 procent av det totala antalet aktier i SynAct.

"Thomas har en imponerande karriär och vi är glada över att välkomna honom till SynAct Pharmas styrelse. Hans långa erfarenhet inom ledarskap och finans samt breda nätverk av kontakter, både på affärssidan och inom finans, kommer att vara ovärderliga när företaget fortsätter på sin tillväxtresa och genomför sina långsiktiga planer”, säger Jens Bager, valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter utgörs av Jens Bager (utsedd av GL Capital AB, valberedningens ordförande), Niels Ankerstjerne Sloth (utsedd av Bioinvest ApS), Per Colleen (utsedd av TomEnterprise Public Capital AB) och Torbjørn Bjerke (styrelsens ordförande).

Information om de föreslagna styrelseledamöterna, valberedningens fullständiga förslag och valberedningens yttrande kommer att finnas tillgängliga på SynAct Pharmas hemsida www. synactpharma.se, i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:01 den 3 april 2023.