SynAct stärker sin patentportfölj

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att dess nyligen förvärvade dotterbolag, TXP Pharma AG ("TXP"), beviljats ett patent i Kanada relaterat till "Alfa- och gamma-MSH-analoger". Dessutom har TXP:s patentansökan i en annan patentfamilj avseende ”Exendin-4-analoger” gått in i nationell fas i viktiga länder och regioner över hela världen.

TXP Pharma verkar som ett helägt dotterbolag och förvärvades nyligen för att stärka SynAct Pharmas position inom autoimmuna sjukdomar.

Alfa- och gamma-MSH-analoger är peptider baserade på modifieringar av endogena ligander till melanokortinreceptorerna, som spelar en avgörande roll för upplösning av inflammation. TXP har tillämpat sin Branched Amino Acid Probes (BAP) på dessa peptider och det nya patentet i Kanada tillhör en familj där patent har utfärdats i flera länder och regioner, inklusive Europa, Japan och USA.

Exendin-4-analogerna är för närvarande inte en strategisk fokuspunkt för SynAct Pharma, men de visar mångsidigheten hos BAP-teknologin som är en viktig tillgång i TXP Pharma. BAP-modifieringen av peptider har en stor potential inom en mängd olika indikationer och för utveckling av nya läkemedel, inklusive melanokortinanalogen TXP-11, den ledande peptidbaserade läkemedelskandidaten, och andra melanokortinanaloger utvecklade av TXP Pharma.

Patentansökan kommer att utvärderas av de enskilda myndigheterna i en process som kan variera från land till land och kommer, om den lyckas, att resultera i att patent beviljas som nästa steg.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 23 mars 2023.