SynAct stärker IP-portföljen och får ”Intention to Grant” från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag att European Patent Office (EPO) utfärdat en ”Intention to Grant” för SynAct patentansökan som täcker bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metoder att behandla njursjukdomar.

SynAct har informerats om att det har erhållit en s k ”Intention to Grant” från EPO angående deras patentansökan 19734023.5 (EP-publikation 3743064) som gäller användningen av AP1189 i metoder för behandling av njursjukdom, särskilt primärt nefrotiskt syndrom, inklusive membran nefropati som testas för närvarande i kliniska prövningar.

I korthet innebär en ”Intention to Grant” att EPO avser att bevilja ett europeiskt patent på grundval av den patentansökan som för närvarande är registrerad. Innan ett slutgiltigt beslut om beviljande kan utfärdas av EPO måste ytterligare formaliteter följas.

”Vi är mycket glada över denna utveckling. Det är ett viktigt steg framåt när vi kan ytterligare förstärka en redan stark och robust patentportfölj för vår ledande läkemedelskandidat AP1189, som för närvarande är i ett antal kliniska studier för olika indikationer med stort medicinskt behov”, säger SynActs CSO Thomas Jonassen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                      Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                        CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                      Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                                          E-post: tj@synactpharma.com