SynAct Pharmas styrelse och ledning förlänger lock-up avtal

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att alla medlemmar av dess styrelse och ledning har undertecknat avtal om inlåsning av sina aktier, även kallat lock-up avtal, i företaget till och med den 30 juni 2022. I allt täcker inlåsningsavtalen mer än 20 procent av det totala antalet röster och kapital i SynAct Pharma.

De medlemmar av styrelse och ledning som har tillkommit under andra halvan av 2021 har ingått nya avtal, medan övriga har förlängt existerande inlåsningsavtal med en period av 6 månader från slutet av detta år till utgången av juni 2022. Avtalen förhindrar försäljning av aktier, med undantag för vad som kan anses rimligt för att täcka skatteinbetalningar som uppstår för danska holdingbolag.

”Styrelsen medlemmar och hela ledningen bekräftar återigen sin tro på företagets framtida utveckling och har ingen intention att sälja sina aktier nu.”, säger Jeppe Øvlesen, CEO för SynAct Pharma.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com       

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com