SynAct Pharma utser Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag utnämningen av Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer (CMO), med start den 1 augusti 2021. Han kommer att leda den kliniska utvecklingen och medicinska frågor i nära samarbete med SynActs CSO Dr. Thomas Jonassen. Dr. Toft tillför SynAct väsentlig erfarenhet för företagets utveckling av dess ledande selektiva melanokortin-substans AP1189 genom kliniska studier.

Dr. Toft ansluter sig till SynAct efter nästan två decennier på Novo Nordisk där han i ledande positioner inom både Medical Affairs, Operations och Commercial har haft nyckelroller vid flera lanseringar av storsäljande läkemedel för personer som lever med kroniska sjukdomar. I sin senaste roll som Corporate Vice President och chef för Commercial Innovation på Novo Nordisk ledde han upprättandet av externa partnerskap för att driva fram företagets innovation.

”Vi är mycket glada att välkomna Anders till SynAct-teamet. Hans kombinerade medicinska och kommersiella bakgrund samt omfattande globala expertis från läkemedelsvärdekedjan kommer att komplettera den befintliga ledningsgruppen och därigenom stärka SynActs kapacitet när bolaget går in i den kritiska fas 2-läsningen och samarbeten för vidare utveckling”, säger Jeppe Øvlesen. ”Vi är mycket nöjda med de nyligen tillkännagivna kliniska resultaten inom Covid-19-inducerad akut andningssviktsyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS), och Anders första viktiga uppgift blir att leda diskussionerna med de regulatoriska myndigheter i de viktigaste länderna, inklusive Brasilien, om vad som behövs för att eventuellt få auktorisation för nödsituationer (Emergency Use Authorization, EUA) för AP1189 hos COVID-19-infekterade patienter.”

”Jag är glad att börja på SynAct vid en så spännande tidpunkt på bolagets tillväxtresa”, säger Dr. Toft. ”Jag ser fram emot att addera min erfarenhet till gruppen och hjälpa företaget att nå sina ambitioner att ta AP1189 genom klinisk utveckling av svåra inflammatoriska sjukdomar och att bli en global ledare inom inflammationsupplösning.”

Dr. Toft tog sin läkarexamen vid Köpenhamns universitet och doktorsexamen i immunologi och inflammation vid Köpenhamns universitetssjukhus innan han fick sin MBA 2014 från IMD i Lausanne, Schweiz.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                         CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                     Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                      E-post: tj@synactpharma.com