SynAct Pharma styrelse och ledning förlänger sin lock up-period

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav i dag att samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förlängt lock up-perioden för sina SynAct Pharma-aktier till den 31 december 2021. Sammantaget motsvarar innehaven mer än 20 procent av rösterna och kapitalet i SynAct Pharma.

“Styrelseledamöterna och ledningsgruppen har ingen avsikt att sälja sina aktier nu”, säger Jeppe Øvlesen, VD på SynAct Pharma. “Vi ser alla den otroliga långsiktiga potentialen som vår projektportfölj har och är engagerade i att hjälpa detta företag att nå sin potential.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69

E-post: joo@synactpharma.com                                                 E-post: tj@synactpharma.com