SynAct Pharma presenterar nya data om AP1189 för behandling av reumatoid artrit vid ACR Convergence 2021

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Arthritis” har valts för presentation vid konferensen ACR Convergence 2021 den 9 november. AP1189 är en ny oralt tillgänglig läkemedelskandidat med antiinflammatorisk och pro-upplösande effekt med potential att behandla aktiv reumatoid artrit (RA).

SynAct Pharma kommer att presentera AP1189s överlägsna farmakologi och effektdata vid konferensen. Läkemedelskandidaten testas för närvarande i en dubbelblind placebokontrollerad klinisk fas 2a-studiei Europa. Studiens primära syfte är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet och potentiella behandlingseffekter av AP1189 i förhållande till placebo.

”Vi är glada över att få möjlighet att presentera nyckeldata relaterade till AP1189 och de potentiella behandlingseffekterna på RA vid ACR Convergence 2021”, säger SynActs CSO Thomas Jonassen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20, augusti 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                         CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                     Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                      E-post: tj@synactpharma.com