SynAct Pharma håller kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 maj 2023

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelade idag att bolaget kommer att stå värd för en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 maj 2023 för investerare, analytiker och media. Evenemanget kommer att hållas på GT30 Grev Ture.

Presentationer kommer att hållas av medlemmar i SynActs ledningsgrupp samt inbjudna KOLs. Programmet kommer att innehålla en fördjupad översikt över företagets kliniska utvecklingsprogram. Efter presentationerna kommer det hållas modererade frågestunder.

Programmet kommer att hållas på engelska och pågå från 13:00 till 16:00 och vara tillgängligt via en webbsändning med länk från företagets hemsida. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida efter evenemanget. Mer information kring agendan och inbjudna talare kommer meddelas i april. Drycker och en lättare buffé kommer att serveras.

Om du vill delta, anmäl redan nu via e-post till: [email protected].

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 28 mars 2023.