SynAct Pharma förbereder flytt till Nasdaq Stockholm

4 februari 2021

Styrelsen för SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma” eller”Bolaget”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna och börja förbereda för notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Ambitionen är att slutföra listbytet under sista kvartalet 2021.

”SynAct Pharma har arbetat hårt med sin projektportfölj för att nå dit vi är idag. Att flytta till Nasdaq Stockholms huvudmarknad är en kvalitetsstämpel”, säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct Pharma. ”Flytten ger oss också tillgång till fler internationella och institutionella investerare, som kommer att vara centrala för våra ambitiösa växtplaner.”

Som ett första steg mot notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad har styrelsen beslutat att ändra Bolagets redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 blir Bolagets första delårsrapport som är upprättad i enlighet med IFRS, och den kommer att publiceras den 12 februari 2021, inklusive en detaljerad beskrivning och kvantifiering av effekterna av övergången.Syftet med ändringen av redovisningsprinciperna är för att uppfylla kraven för företag som är noterade på en reglerad marknad. SynAct Pharmas aktie är sedan 2016 listad Spotlight Stock Market.  

Denna information är information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom den byrå som anges i nedanstående kontaktperson, den 4 februari 2021 kl. 17.31 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67

E-post: joo@synactpharma.com