SynAct Pharma deltar vid Kempens virtuella Life Sciences-konferens

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att bolaget kommer att delta i det virtuella mötet Kempen Life Sciences Conference – 2021 Thematic Virtual Series, den 5 maj.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på SynActs hemsida: www.synactpharma.com.

Mer information om evenemanget finns på arrangörens webbplats: https://www.kempen.com/en/securities/events/life-sciences-conference.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                                                 E-post: tj@synactpharma.com