SynAct Pharma arrangerar telefonkonferens om positiva data från en fas 2a-studie med AP1189 hos Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att det arrangerar en telefonkonferens den 7 juli kl 13:00 CEST med fokus på de positiva resultaten från den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med lunginsufficiens.

Resultaten presenteras av Chairman Dr. Torbjørn Bjerke, VD Jeppe Øvlesen och CSO Thomas Jonassen. Studiens huvudprövare Dr. Mauro Teixeira kommer också att delta. Presentationen kommer att vara på engelska och följs av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/synact-pharma-2021-07-07

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:

SE: +46 850 558 359

UK: +44 3333 009 267

USA: +1 6467 224 957

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                            CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                          Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                              E-post: tj@synactpharma.com