Presentation gällande Företrädesemission 2022

Telefonkonferens

SynAct Pharma arrangerade en telefonkonferens, 28 mars kl 10:00 CET, med följande deltagare:

Jeppe Øvlesen, VD
Thomas Jonassen, CSO
Patrik Renblad, CFO

Länk till web cast: https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2022