SynAct Pharma AB:s (publ) aktie – med ticker ”SYNACT” – började handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista den 12 juli 2022.

”SynAct Pharma har arbetat hårt med sin pipeline för att komma dit den är idag. Att handlas på huvudmarknaden är ett viktigt landmärke och en kvalitetsstämpel för SynAct, vilket gör det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av vår läkemedelskandidat AP1189 genom våra kliniska program inom RA, NS och andra kroniska sjukdomar och efterföljande kommersialisering. Flytten ger oss tillgång till fler internationella och institutionella investerare, som kommer att vara nyckeln till våra ambitiösa tillväxtplaner”, säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct Pharma.

SynActs aktie handlas i Mid Cap-segmentet och har behållt både sin ticker (SYNACT) och ISIN-kod (SE0008241491). I samband med listbytet från Spotlight Stock Market har det inte skett något erbjudande eller emission av nya aktier och aktieägare i SynAct behövde inte vidta några åtgärder.

En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i SynActs fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. SynAct har varit listade på Spotlight Stock Market sedan 2016, men styrelsen anser att noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda SynActs aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för SynAct och dess verksamhet.