Årsredovisning Synact Pharma 2020

Årsredovisning Synact Pharma 2020

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                E-post: tj@synactpharma.com