Press releases

October 2020

Notice of extraordinary shareholders’ meeting in SynAct Pharma AB

The shareholders of SynAct Pharma AB, Reg. No. 559058-4826, are hereby invited to attend the extraordinary shareholders’ meeting to be held at the premises of Setterwalls Advokatbyrå AB at Stortorget 23... Read more

Shareholders of SynAct Pharma proposes Uli Hacksell as new board member

Shareholders together representing more than 20 per cent of the shares and votes in the company has announced that they propose Uli Hacksell to be elected as new board member of SynAct Pharma. For this... Read more

SynAct Pharma terminates agreement for liquidity providing

SynAct Pharma AB (publ) today announced that it has terminated its agreement with Sedemera Fondkommission to act as the company’s liquidity provider. Read more

English version of PR published 20201012 at 07.33AM     SynAct Pharma completes part 1 of clinical phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing of the leading candidate drug AP1189 was successfully completed in the second cohort (100 mg dose level) in part 1 of the company’s Phase IIa st... Read more

SynAct slutför del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelade idag att doseringen av den ledande läkemedelskandidaten AP1189 har slutförts framgångsrikt i den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av företagets fas IIa-studie med p... Read more

September 2020

Swedish version of press release published earlier today. SynAct Pharma initierar fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19-patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") meddelade i dag att bolaget har inlett en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt av AP1189 hos vuxna som diagnostiserats med COVID-19 och med ti... Read more

SynAct Pharma Initiates Phase II Study with AP1189 for the Treatment of ARDS in COVID-19 Patients

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced the initiation of a Phase II clinical study to evaluate the safety and efficacy of the company’s lead candidate drug AP1189 in adults diagnosed with C... Read more

SynAct Pharma informs that the recruitment to part 1 in the Clinical Phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis is completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that recruitment to the second cohort in part 1 of the company’s Phase IIa study in patients with Rheumatoid Arthritis (RA) with high disease activity has be... Read more

SynAct Pharma Informs about Termination of Coverage Agreement with Redeye

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") hereby informs that the company has terminated the agreement with Redeye relating to the coverage of the company. For further information, please contact: Jeppe Øvlesen                                                                                ... Read more

August 2020

Uppdatering: SynAct Pharma AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed uppdaterad halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synact... Read more

SynAct Pharma initierar RESOVIR: Vetenskapligt och kliniskt samarbete för att utforska AP1189 i virala infektioner

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") meddelar härmed att bolaget, tillsammans med prof Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien och prof. Mauro Perretti, PhD William ... Read more

SynAct Pharma Initiates RESOVIR: Scientific and clinical Collaboration to Explore AP1189 in Viral Infections

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") hereby announces that the company together with Prof Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brazil and Prof Mauro Perretti, PhD William... Read more

SynAct Pharma AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Nedan följe... Read more

July 2020

Synact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEKSynact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEK

Onsdagen den 22 juli 2020 avslutades nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Totalt utnyttjades 4 839 860 teckningsoptioner av serie TO 2... Read more

Synact Pharma announces outcome in the exercise of warrants, will receive approximately MSEK 32.4

On Wednesday, July 22, 2020, the exercise period for SynAct Pharma AB's (“SynAct” or “the Company”) warrants of series TO 2 (“TO 2”) ended. A total of 4,839,860 warrants of series TO 2 were exercised, ... Read more

SynAct Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) är måndagen den 20 juli 2020, samt att sista dag för nyttjande av TO 2 är onsd... Read more

SynAct Pharma AB: Update on SynAct Pharma´s Clinical Phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the company is making progress in the second and final dose level (100 mg) in part 1 in patients with a Rheumatoid Arthritis with high disease activity... Read more

June 2020

SynAct Pharma announces that the exercise period for warrants of the TO 2 series will start on July 1, 2020

SynAct Pharma AB ("SynAct" or "The Company") today announces that the exercise period for warrants of series TO 2 ("TO 2") will start on 1 July 2020. The exercise period runs from 1 July to 22 July 2020.... Read more

SynAct Pharma meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 1 juli 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli til... Read more

SynAct Pharma has initiated the Phase II clinical study with AP1189 in Nephrotic Syndrome

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has initiated a Phase II clinical study with the AP1189 compound in idiopathic membranous nephropathy patients with Nephrotic Syndrome. Read more

SynAct Pharma’s Board of Directors and management sign subscription commitment for warrant exercise of series TO 2

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the company's Board of Directors and management have agreed to subscribe for 100 percent of the Board of Directors and management's total holding of warrants... Read more

SynAct Pharma´s clinical trial application for AP1189 in Nephrotic Syndrome approved by the Danish Medical Agency

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the Danish Medical Agency has approved the company’s clinical trial application (CTA) for a Phase IIa study in idiopathic membranous nephropathy patients w... Read more

May 2020

SynAct Pharma files patent application for combination of AP1189 and Methotrexate for treatment of RA and other arthritic diseases

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announces that the company has filed an international patent application under the Patent Coordination Treaty (PCT), to cover combination treatment with the company’s lead ... Read more

Majoritetsägare i SynAct Pharma förlänger lock-up

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att alla personer i styrelse och ledning i bolaget har ingått avtal om en förlängning av lock-up om tolv månader. Totalt motsvarar lock-up-avtalen minimum 25 proce... Read more

Kommunike från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 13 maj 2020, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (”SynAct”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

SynAct Pharma AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida  (www.synactpharma.com). Nedan följer... Read more

SynAct presents initial data from the first part of the Phase II study within RA and gives an update on its progression

· The first of two tested doses (50 mg) identified to be safe and well-tolerated. · The blinded review revealed that patients in the study form two groups based on changes in their clinical disease a... Read more

April 2020

Rättelse: SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019 Rättelse avseende information om revisorupplysning

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 maj 2... Read more

SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 ... Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i Malmö. Read more

SynAct Pharma applies for patent for AP1189 within COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby announces that the company has filed a patent application to the European Patent Office (EPO) covering the use of AP1189 for the treatment of COVID-19 infection, including... Read more

SynAct Pharma ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar härmed att bolaget har lämnat in en patentansökan till det europeiska patentverket (EPO) som täcker användningen av AP1189 för behandling av COVID-19-infektion, inklu... Read more

March 2020

SynAct Pharma submits clinical trial application for AP1189 in Nephrotic Syndrome

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has submitted a clinical trial application (CTA) to the Danish Medicines Agency to initiate a Phase IIa study with its lead candidate drug AP1189... Read more

Translation – UK version of Swedish press release – published 08.00 AM. today – SynAct Pharma investigates the possibility of AP1189 as additional therapy in hospitalized patients with COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company investigates the possibility of developing its clinical anti-inflammatory lead candidate drug AP1189 as an additional therapy in hospitalized... Read more

SynAct Pharma undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelade idag att bolaget undersöker möjligheten att utveckla sin kliniska antiinflammatoriska läkemedelskandidat AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19-infektion, för... Read more

February 2020

SynAct Pharma lanserar ny hemsida på engelska

SynAct Pharma AB meddelar idag att bolaget lanserat sin hemsida på engelska. För mer information besök www.synactpharma.com/en/.   För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: &nbs... Read more

Korrigering: Bokslutskommuniké 2019 SynAct Pharma AB

Korrigering avser felaktigt resultat i sammanfattning av bokslutskommunike.   SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock ... Read more

Bokslutskommuniké 2019 SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bi... Read more

SynAct Pharma uppdaterar utvecklingsplaner

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att bolaget förväntas meddela interimsdata från den pågående fas IIa-studien med AP1189 i patienter med reumatoid artrit (RA) i Q2 2020 istället för Q1 2020, ... Read more

January 2020

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Första dag för handel i de totalt 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO ... Read more

Sista dag för handel i BTU i SynAct

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 795 268 aktier och 2 ... Read more

December 2019

SynActs företrädesemission kraftigt övertecknad

Den 2 december 2019 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) förträdesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 295 procent av befintliga aktieägare och allm... Read more

November 2019

Redeye Life Science Day 2019

Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Idag, den 18 november 2019, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission av units för att öka det kommersiella värdet för AP1189 genom att slutföra fas II-studien inom reuma... Read more

Delårsrapport 3 2019 SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB offentliggör härmed delårsrapport för 2019-01-01 – 2019-09-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifo... Read more

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 18 november 2019. Prospektet finns tillgängligt på SynActs (... Read more

SynAct receives approval from the Swedish Medical Product Agency and the Swedish Ethical Review Authority regarding the clinical Phase IIa study with AP1189

SynAct ("SynAct") announces that the company has received approval from the Swedish Medical Product Agency and the Swedish Ethical Review Authority to conduct the company’s Phase IIa study with the dru... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 8 november 2019, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

October 2019

Redeye: Adding an indication

We had the opportunity to dig deeper in to the commercial potential for AP1189 in nephrotic syndrome. As a result, we raise our base case valuation to SEK 17 per share.   Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i... Read more

SynAct genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2019, genomföra en riktad emission om cirka 13 MSEK och en fullt ... Read more

SynAct conducts private placement and fully guaranteed rights issue with the aim of increasing the commercial value of AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the Board of Directors has decided, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on November 8, 2019, to conduct a private placement of approximately... Read more

Redeye publicerar en analys av SynAct Pharma

Den aktuella investeringsanalysen av SynAct Pharma AB från Redeye AB kan ni hitta via följande länk: länk (https://www.redeye.se/research/584273/synact-pharma-new-approach-established-therapy) Read more

August 2019

Halvårsrapport 2019 SynAct Pharma AB

Sammanfattning av halvårsrapport  2019-04-01 – 2019-06-30 (andra kvartalet) · Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. · Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -... Read more

SynAct meddelar att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv reumatodi artrit har initierats. Stud... Read more

June 2019

Godkännande för start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att både den danska läkemedelsmyndigheten och den vetenskapliga etikkommittén har utfärdat tillstånd att genomföra det planenliga fas IIa-studien med läkemedelskandidaten AP1189... Read more

May 2019

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 10 maj 2019, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

SynAct Pharma AB secures bridge loan financing for AP1189

Synact Pharma AB ("Synact") hereby announces that the company has secured bridge loan financing of approximately SEK 10 million from Formue Nord A/S... Read more

SynAct Pharma AB säkerställer brygglånefinansiering för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om cirka 10 MSEK från Formue Nord A/S och ytterligare två parter i syfte att bibehålla momentum och upprätt... Read more

April 2019

Delårsrapport 1 2019 SynAct Pharma AB

Sammanfattning av delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31 (första kvartalet) · Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. · Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 746 ( -3 49... Read more

SynAct publishes annual report and consolidated accounts for 2018

The annual report has been approved for publishing by the Board of Directors and the CEO and is subject to adoption at the Annual General Meeting on the 10th May 2019. Read more

SynAct offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2019. Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Friday 10th May 2019 at 10.00am at Markets & Corporate Law Nordic AB's Office, Stortorget... Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i Malmö. Read more

March 2019

SynAct applies for start of phase IIa clinical study in patients with active arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that, based on positive data in the recently completed and now unblinded Phase I study, the company, had submitted an application to the Danish Medicines Agency... Read more

SynAct ansöker om start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att bolaget, baserat på positiva data i den nyligen genomförda och nu avblindade fas I-studien, har lämnat in en ansökan till den danska läkemedelsmyndigheten och ... Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting at SynAct Pharma AB

Today, 21st March 2019, an Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held. The following is a summary of the decisions taken. Decisions were taken with the required majority. Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 21 mars 2019, hölls bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

February 2019

John Haurum and Terje Kalland are proposed as new members of the Board of Directors in SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct") announced that John Haurum and Terje Kalland had been proposed as new members of the Board of Directors in SynAct. The following is a brief description of the proposed members... Read more

John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna. Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday 21st March 2019 at 10.00am at Medicon Village, Building 301 (Saturnus premises),... Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Byggnad 301 (lokal Saturnus), Scheelevägen 2, i... Read more

Changes in the Board of Directors of SynAct Pharma

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the members of the Board of Directors Charlotte Edenius and Lars Adlersson have decided to leave their positions in the company. SynAct will shortly convene... Read more

Förändringar i SynAct Pharmas styrelse

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att styrelseledamöterna Charlotte Edenius och Lars Adlersson har beslutat att lämna sina uppdrag i bolaget. SynAct kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma fö... Read more

Year-end report for the financial year 2018

SynAct Pharma AB hereby publishes an year-end report for 01/01/2018 – 31/12/2018 Read more

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31 Read more

SynAct reported positive phase I results for candidate drug AP1189 and prepared funding for broadened phase II programmes

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the clinical Phase I study of candidate drug AP1189 had recently been completed with positive results and that planning is underway for the first Phase... Read more

SynAct rapporterar positiva fas I-resultat för läkemedelskandidaten AP1189 och förbereder finansiering av breddat fas II-program

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten AP1189 nyligen har avslutats med positiva resultat och att planering pågår inför den första fas II-studien i pa... Read more

December 2018

Dosing with candidate drug AP1189 in multiple-dose part of the Phase I study completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing with candidate drug AP1189 in the third and final cohort of the ongoing multiple-dose part of the Phase I study is completed. SynAct now awaits unblinded... Read more

Dosering med läkemedelskandidaten AP1189 i fas I-studiens multipeldos-del slutförd

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att doseringen med läkemedelskandidaten AP1189 i den tredje och sista kohorten i den pågående multipeldos-delen av fas I-studien är avslutad. SynAct inväntar nu av... Read more

SynAct’s candidate drug AP1189 exhibits continued favourable safety and plasma profiles in the multiple-dose part of the Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the candidate drug AP1189 exhibits a continued favourable safety profile and a very promising plasma profile in the second cohort, where healthy subjects... Read more

SynActs läkemedelskandidat AP1189 uppvisar fortsatt gynnsam säkerhets- och plasmaprofil i fas I-studiens multipeldos-del

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar en fortsatt gynnsam säkerhetsprofil och en mycket lovande plasmaprofil i den andra kohorten där friska försökspersoner doser... Read more

November 2018

Interim report Q3 2018

Interim report 01/01/2018 - 30/09/2018 Read more

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 Read more

October 2018

SynAct Pharma announced that AP1189 exhibits a favourable plasma profile in the Phase I study’s initial multiple-dose part

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that candidate drug AP1189 exhibited a promising plasma profile in the first cohort of healthy subjects after 14 days of repeated dosing. The second cohort of... Read more

SynAct Pharma meddelar att AP1189 uppvisar gynnsam plasmaprofil i fas I-studiens inledande multipeldos-del

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar en lovande plasmaprofil i den första kohorten med friska försökspersoner efter 14 dagars upprepad dosering. Den andr... Read more

September 2018

SynAct Pharma announced the start of the multiple-dose part of the Phase I study with AP1189

Synact Pharma AB ("Synact") today announced that the last part of the company's ongoing phase I program with candidate drug AP1189 has started and that the first group... Read more

SynAct Pharma meddelar start av multipeldos-delen i fas 1-studie med AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att den sista delen av bolagets pågående fas I-program med läkemedelskandidaten AP1189 inletts och att första gruppen försökspersoner i den avslutande multip... Read more

August 2018

Interim report 01/01/2018 – 30/06/2018

The Board of Directors and the Chief Executive Officer of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish a half-year report for 01/01/2018 – 30/06/2018. The report is available on the company's and Spotlights S... Read more

Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2018-01-01 – 2018-06-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets he... Read more

SynAct Pharma announced positive data from preclinical study in nephrotic syndrome with candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company received positive data from a preclinical study in nephrotic syndrome (NS). The study shows that daily dosing for four weeks with candidate... Read more

SynAct Pharma meddelar positiva data från preklinisk studie inom nefrotiskt syndrom med läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolaget erhållit positiva data från en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom (NS). Studien visar att daglig dosering i fyra veckor med läkemedelskandidaten AP1189... Read more

July 2018

SynAct Pharma obtains regulatory approval for the implementation of the multiple-dose part in Phase I study with candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") announced today, 23rd July 2018, that the Belgian Medicines Agency, the Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP), and the local Ethics Committee have approved... Read more

SynAct Pharma erhåller myndighetsgodkännande för genomförande av multipeldos-delen i fas 1-studie med läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag, den 23 juli 2018, att den belgiska läkemedelsmyndigheten,  Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP), och berörd lokal etisk kommitté har godkänt bola... Read more

June 2018

SynAct Pharma AB responds to questions about the further development of candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today published answers to questions about the further development of AP1189 – a drug candidate for the treatment of acute impairments in chronic inflammatory d... Read more

SynAct Pharma AB svarar på frågor om den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) publicerar idag svar på frågor kring den fortsatta utvecklingen av AP1189 – en läkemedelskandidat för behandling av akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar. ... Read more

SynAct Pharma adapts the continued clinical development programme for AP1189 based on new results from the Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced that the company has decided to adapt the clinical development programme for the candidate drug AP1189 based on new results from the first multiple-dose... Read more

SynAct Pharma anpassar det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för AP1189 baserat på nya resultat från fas 1-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar idag att bolaget beslutat om en anpassning av det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten AP1189 baserat på nya resultat från den första kohorten... Read more

May 2018

Last day of trading in BTA

In April 2018, SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") implemented a rights issue of shares, in which the public was also given the opportunity to subscribe for shares. Through the rights issue ,... Read more

Sista dag för handel med BTA

I april 2018 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 257 718 a... Read more

Bulletin from the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct Pharma") held an Annual General Meeting today, the 15th May 2018. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken with the required... Read more

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct Pharma”) höll idag, den 15 maj 2018, årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Synact Pharma rights issue oversubscribed

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced that the company's rights issue of approximately SEK 22.4 million was oversubscribed. The rights issue was subscribed to a value of approximately SEK... Read more

Synact Pharma företrädesemission övertecknad

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,4 MSEK övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 43,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka... Read more

April 2018

SynAct Pharma publishes Q1-2018 Report

The Board of Directors and the Chief Executive Officer of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish Q1 2018 Report. The report is available on the company's and Aktietorget’s websites (www.synactpharma.com a... Read more

SynAct Pharma offentliggör Q1 – 2018 Report

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed Q1 2018 Report. Repporten finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida (www.synactpharma.com och www.ak... Read more

The subscription period for SynAct Pharma AB’s rights issue begins today

Today, 19th April 2018, the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") rights issue begins. The public is also invited to subscribe for shares in the rights issue. The subscription period runs... Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Idag, den 19 april 2018, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med de... Read more

SynAct Pharma publishes the annual report for 2017 financial year

The Board of Directors and the managing director of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish the annual report for the financial year 2017. The annual report and the accompanying auditor's report are available... Read more

SynAct Pharma offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets ... Read more

SynAct Pharma AB holds investor meetings in connection with the rights issue

Today, 19th April 2018, sees the beginning of the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") rights issue of approximately SEK 22.4 million before issue costs. The subscription period runs until... Read more

SynAct Pharma AB deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Den 19 april 2018 inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission om cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 8 maj 2018. I samband med för... Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Tuesday 15th May 2018 at 9.00am at Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund. Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 09.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Read more

SynAct Pharma AB (publ) publishes memorandum before the rights issue

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") hereby publishes the memorandum on the occasion of the company's rights issue, the subscription period for which begins on 19th April 2018. The memorandum is available... Read more

SynAct Pharma AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 19 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets ... Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, the 10th April, 2018, the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ) was held. The following is a summary of the decisions taken. The decision was taken with the required... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 10 april 2018, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.  Read more

Market announcement 86/18 – Information about the rights issue for SynAct Pharma AB

The last day of trading in the company's shares (SYNACT) with the right to allocation of subscription rights in the issue is 11th April 2018. The first day of trading in the company's shares without entitlement... Read more

Marknadsmeddelande 86/18 – Information om företrädesemission i SynAct Pharma AB

Den 11 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (SYNACT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den ... Read more

March 2018

SynAct Pharma’s interim report for Q1 will be published on 19 April 2018

The Board of Directors of SynAct Pharma AB (publ) has announced that due to the previously announced and planned rights issue, the company has decided to advance the publication date of the interim report... Read more

SynAct Pharmas delårsrapport för Q1 publiceras den 19 april 2018

Styrelsen i SynAct Pharma AB (publ) meddelar att bolaget, med anledning av tidigare kommunicerad och planerad företrädesemission, har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering... Read more

SynAct Pharma proposes a rights issue of SEK 22.4 million in order to increase the market potential for AP1189.

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the Board of Directors has decided to propose a rights issue of approximately SEK 22.4 million to finance an expansion of a planned clinical phase IIa study... Read more

SynAct Pharma föreslår företrädesemission om 22,4 MSEK i syfte att öka marknadspotentialen för AP1189.

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att styrelsen har beslutat föreslå en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK för att finansiera en expansion av en planerad klinisk fas IIa-studie av läkemedelskandidaten AP1189 sa... Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting on Tuesday 10 April 2018 at 10.00am at Medicon Village, Scheelevägen 2, in Lund. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Read more

February 2018

Year-end report 2017

01-10-2017 – 31-12-2017 (Fourth Quarter 2017) Read more

Bokslutskommuniké 2017

2017-10-01 – 2017-12-31 (fjärde kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till  -7 274 (-9 336) TSEK. Read more

November 2017

Interim report Q3 2017

01-07-2017 – 30-09-2017 (Third Quarter 2017) Read more

Delårsrapport Q3 2017 

2017-07-01 – 2017-09-30 (tredje kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 148 (-2 087) TSEK. Read more

October 2017

CEO, CFO and CSO increase their shareholdings in SynAct

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby announces that three members of the company's management have increased their respective holdings in SynAct. Read more

CEO, CFO och CSO ökar sina innehav i SynAct

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct. Read more

The first part of the clinical Phase I study with SynAct Pharma’s drug candidate AP1189 successfully completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the single-dose part of the Phase I study with AP1189 has been successfully completed, and that the development program can continue according to plan.... Read more

Första delen av den kliniska fas I-studien med SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 framgångsrikt genomförd

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att singeldos-delen i fas I-studien med AP1189 framgångsrikt har genomförts, och att utvecklingsprogrammet kan fortsätta enligt plan. Preliminära data visar a... Read more

August 2017

Half-yearly report 01-01-2017 – 30-06-2017

01-04-2017 – 30-06-2017 (Second Quarter 2017) Read more

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport. 2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 225 (-5... Read more

June 2017

SynAct Pharma announces the start of Clinical Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the clinical study of AP1189 has begun and that the first healthy subjects have been dosed. AP1189 is being developed as a new potential treatment for psoriatic... Read more

SynAct Pharma meddelar start av klinisk fas I-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att den kliniska studien med AP1189 inletts och att de första friska försökspersonerna blivit doserade. AP1189 utvecklas som en ny potentiell behandling av pso... Read more

May 2017

Bulletin from the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, 11 May 2017, the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ) was held. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required majority. Read more

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Interim report Q1 2017   Synact Pharma

Significant events in the First Quarter 2017 Read more

Delårsrapport Q1 2017   Synact Pharma

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017 Read more

SynAct Pharma AB receives approval to start Clinical Phase I study with AP1189 – a new potential treatment for psoriatic arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has received all the regulatory approvals necessary to start the first clinical study with the candidate drug AP1189. The study will be conducted... Read more

SynAct Pharma AB erhåller godkännande att starta klinisk fas I-studie med AP1189 – en ny potentiell behandling av psoriasisartrit

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolaget erhållit samtliga de myndighetsgodkännanden som är nödvändiga för att starta den första kliniska studien med läkemedelskandidaten AP1189. Studien kom... Read more

April 2017

Utilisation of subscription options registered with Swedish Companies Registration Office

Utilisation of subscription options registered with Swedish Companies Registration Office Read more

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket  Read more

SynAct Pharma AB provides an update on the clinical development plan for AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") SynAct is planning a Clinical Phase I study with the candidate drug AP1189 in Belgium instead of France, as previously planned. The reason is that the company wants to minimise... Read more

SynAct Pharma AB lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingsplanen för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) planerar för att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i Belgien istället för som tidigare planerat i Frankrike. Anledningen är att bolaget vill min... Read more

Annual Report 2016

Annual report is in the attached file. Read more

Årsredovisning 2016

Årsredovisning i bifogad fil. Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 11 May 2017 at 10.30am at Medicon Village, Scheelevägen 2, in Lund. Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Read more

March 2017

SynAct Pharma AB will raise 1,007,539.20 SEK through the utilisation of series TO 1 subscription options

The utilisation period of SynAct Pharma AB's ("SynAct") series TO 1 subscription options, which were issued in connection with the company's issue of units in May/June 2016, terminated on March 23, 2017.... Read more

SynAct Pharma AB tillförs 1 007 539,20 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets emission av units i maj/juni 2016, avslutades den 23 mars... Read more

Reminder of the utilisation of series TO 1 subscription options

The utilisation period of SynAct Pharma AB's ("SynAct") series TO 1 subscription options, which were issued in connection with the company's listing issue in May/June 2016, is currently ongoing. The last... Read more

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission... Read more

SynAct Pharma AB retains subscription rights for series TO 1subscription option

Members of the Board of Directors and management have extended lock up contracts Read more

SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1

Personer ur styrelse och ledning har förlängt avtal om lock up Read more

The utilisation period of SynAct Pharma AB’s series TO 1 subscription options starts today

Subscription options Read more

Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Teckningsoptioner Read more

February 2017

SynAct Pharma AB has received approval from the Ethics Committee and continues its dialogue with the French Medicines Agency

In December 2016, SynAct Pharma AB ("SynAct") submitted an application for authorisation to initiate a Clinical Phase I study with the company's candidate drug AP1189. The application must be approved... Read more

SynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndigheten

SynAct Pharma AB (”SynAct”) lämnade i december 2016 in en ansökan om tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat AP1189. Ansökan måste... Read more

SynAct Pharma Year-end report 2016

Summary of the Year-end report. Read more

SynAct Pharma Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké. Read more

December 2016

SynAct Pharma submits application for start of Phase I clinical study

The candidate drug AP1189 is being developed for the treatment of psoriatic arthritis and has shown positive effects in several preclinical disease models. The primary purpose of the Clinical Phase I study... Read more

SynAct Pharma lämnar in ansökan om start av klinisk fas 1-studie

Läkemedelskandidaten AP1189 utvecklas för behandling av psoriasisartrit och har visat positiva effekter i ett flertal prekliniska sjukdomsmodeller. Det primära syftet med den kliniska fas I-studien är... Read more

November 2016

SynAct Pharma recruits specialists for the early clinical studies

SynAct is developing a new class of drug candidates targeting acute deterioration in chronic inflammatory diseases, with the primary aim of stimulating the natural healing mechanisms. The candidate drug... Read more

SynAct Pharma rekryterar specialist på tidiga kliniska studier

SynAct utvecklar en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar, med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. Läkemedelskandidaten AP118... Read more

Interim report 3, 2016

The operating subsidiary SynAct Pharma ApS started operations in 2012. SynAct Pharma AB was founded on 12th April 2016. Thus, the group relationship arose 12/04/2016. For this reason, no comparative periods... Read more

Delårsrapport 3, 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga... Read more

October 2016

SynAct Pharma fulfilled its commitments to the financier Seed Fund CapNova by a one-time payment

We welcome the opportunity of avoiding all future payments obligations to CapNova by making the payment of this amount," says Jeppe Øvlesen, CEO, SynAct. Read more

SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom engångsbetalning

”Vi välkomnar möjligheten att genom erläggande av detta belopp undvika samtliga framtida förpliktelser om betalningar till CapNova”, säger Jeppe Øvlesen, VD, SynAct. Read more

August 2016

Half-yearly Report 2016

The operating subsidiary SynAct Pharma ApS started operations in 2012. SynAct Pharma AB was founded on 12th April 2016. Thus, the group relationship arose 12/04/2016. For this reason, no comparative periods... Read more

Halvårsrapport 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga... Read more

July 2016

Trading starts in SynAct Pharma AB’s shares and subscription options on Aktietorget today

Trading in SynAct Pharma AB's shares and series TO 1 subscription options begins today on Aktietorget. The shares are traded under the trading code ”SYNACT” ad and have an ISIN code SE0008241491. Series TO ... Read more

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”SYNACT” och har ISIN-kod SE0008241491. Teckningsoptioner av s... Read more

Market Announcement 174/16 – SynAct Pharma AB listed on Aktietorget 11 July 2016 – corrected version

The total number of shares in the company is 12 260 021. Read more

Marknadsmeddelande 174/16 – SynAct Pharma AB noteras på AktieTorget den 11 juli 2016 – Korrigerad version

Det totala antalet aktier i bolaget är 12 260 021. Read more

June 2016

SynAct Pharma AB’s issue before listing oversubscribed

On June 8, 2016, the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") issue of units for listing on Aktietorget ended. The issue was subscribed to the value of SEK 66 million including subscription... Read more

SynAct Pharma AB:s emission inför notering övertecknad

Den 8 juni 2016 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till 66 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en tec... Read more

Publication of additional prospectus

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby publishes an additional prospectus due to the press release that was published by the company on 30 May 2016, after the company's prospectus has been approved by Finansinspektionen... Read more

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör SynAct Pharma AB (”SynAct”) tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 30 maj 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför S... Read more

May 2016

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, 30 May 2016, an Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required majority. Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 30 maj 2016, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Today the subscription period for SynAct Pharma AB’s issue opens, before the planned listing on Aktietorget

Today, 24 May 2016, sees the opening of the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") issue of units, before the planned listing on Aktietorget. The subscription period ends on 8 June 2016.... Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 24 maj 2016, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 8 juni 2016. Vid fulltecknad emission tillf... Read more

Publication of SynAct Pharma AB’s prospectus in connection with the issue ahead of planned listing on Aktietorget

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby publishes its prospectus on the occasion of the company's issue of shares prior to the planned listing on Aktietorget. Read more

Offentliggörande av SynAct Pharma AB:s prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget

SynAct Pharma AB (”SynAct”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of Synact Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Monday 30 May 2016 at 10.30am at Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 in Stockholm. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 maj 2016 kl. 10.30 på Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

An Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held on 9 May 2016 . Below you can download a document (PDF) that contains a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Den 9 maj 2016 hölls en extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan kan du ladda ner ett dokument (PDF) som innehållet en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig ma... Read more

April 2016

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting on Monday 9 May 2016 at 11.15am at Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 11.15 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Read more