Press releases

November 2020

Pressmeddelande, 13 november 2020 SynAct Pharma publicerar delårsrapport Q3 2020

SynAct Pharma AB:s delårsrapport för januari till september 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://synactpharma.com/en/ Read more

SynAct Pharma tillkännager positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid artrit

· Enligt den oberoende säkerhetskommittén (Data Safety Monitoring Board, DSMB) finns inga frågetecken kring biverkningar vid använda doser 50 mg respektive 100 mg · Tecken på effekt mot reumatoid artrit... Read more

SynAct Pharma Announces Positive Interim Phase 2 Data of AP1189 in Rheumatoid Arthritis

· The Data Safety Monitoring Board (DSMB) finds no safety concerns in the 50 mg and 100 mg dose cohorts · Signs of efficacy against rheumatoid arthritis was observed. Thus, the number of patients c... Read more

Bulletin from the extraordinary shareholders’ meeting in SynAct Pharma AB

Today, on 6 November 2020, an extraordinary shareholders’ meeting was held in SynAct Pharma AB. A summary of the adopted resolutions follows below. All resolutions were adopted with the required m... Read more

October 2020

Notice of extraordinary shareholders’ meeting in SynAct Pharma AB

The shareholders of SynAct Pharma AB, Reg. No. 559058-4826, are hereby invited to attend the extraordinary shareholders’ meeting to be held at the premises of Setterwalls Advokatbyrå AB at Stortorget 23... Read more

Shareholders of SynAct Pharma proposes Uli Hacksell as new board member

Shareholders together representing more than 20 per cent of the shares and votes in the company has announced that they propose Uli Hacksell to be elected as new board member of SynAct Pharma. For this... Read more

SynAct Pharma terminates agreement for liquidity providing

SynAct Pharma AB (publ) today announced that it has terminated its agreement with Sedemera Fondkommission to act as the company’s liquidity provider. Read more

English version of PR published 20201012 at 07.33AM     SynAct Pharma completes part 1 of clinical phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing of the leading candidate drug AP1189 was successfully completed in the second cohort (100 mg dose level) in part 1 of the company’s Phase IIa st... Read more

SynAct slutför del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelade idag att doseringen av den ledande läkemedelskandidaten AP1189 har slutförts framgångsrikt i den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av företagets fas IIa-studie med p... Read more

September 2020

Swedish version of press release published earlier today. SynAct Pharma initierar fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19-patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") meddelade i dag att bolaget har inlett en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt av AP1189 hos vuxna som diagnostiserats med COVID-19 och med ti... Read more

SynAct Pharma Initiates Phase II Study with AP1189 for the Treatment of ARDS in COVID-19 Patients

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced the initiation of a Phase II clinical study to evaluate the safety and efficacy of the company’s lead candidate drug AP1189 in adults diagnosed with C... Read more

SynAct Pharma informs that the recruitment to part 1 in the Clinical Phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis is completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that recruitment to the second cohort in part 1 of the company’s Phase IIa study in patients with Rheumatoid Arthritis (RA) with high disease activity has be... Read more

SynAct Pharma Informs about Termination of Coverage Agreement with Redeye

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") hereby informs that the company has terminated the agreement with Redeye relating to the coverage of the company. For further information, please contact: Jeppe Øvlesen                                                                                ... Read more

August 2020

Uppdatering: SynAct Pharma AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed uppdaterad halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synact... Read more

SynAct Pharma initierar RESOVIR: Vetenskapligt och kliniskt samarbete för att utforska AP1189 i virala infektioner

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") meddelar härmed att bolaget, tillsammans med prof Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien och prof. Mauro Perretti, PhD William ... Read more

SynAct Pharma Initiates RESOVIR: Scientific and clinical Collaboration to Explore AP1189 in Viral Infections

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") hereby announces that the company together with Prof Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brazil and Prof Mauro Perretti, PhD William... Read more

SynAct Pharma AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.synactpharma.com). Nedan följe... Read more

July 2020

Synact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEKSynact Pharma meddelar utfall i optionslösen, tillförs totalt cirka 32,4 MSEK

Onsdagen den 22 juli 2020 avslutades nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Totalt utnyttjades 4 839 860 teckningsoptioner av serie TO 2... Read more

Synact Pharma announces outcome in the exercise of warrants, will receive approximately MSEK 32.4

On Wednesday, July 22, 2020, the exercise period for SynAct Pharma AB's (“SynAct” or “the Company”) warrants of series TO 2 (“TO 2”) ended. A total of 4,839,860 warrants of series TO 2 were exercised, ... Read more

SynAct Pharma meddelar sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) är måndagen den 20 juli 2020, samt att sista dag för nyttjande av TO 2 är onsd... Read more

SynAct Pharma AB: Update on SynAct Pharma´s Clinical Phase II study with AP1189 in Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the company is making progress in the second and final dose level (100 mg) in part 1 in patients with a Rheumatoid Arthritis with high disease activity... Read more

June 2020

SynAct Pharma announces that the exercise period for warrants of the TO 2 series will start on July 1, 2020

SynAct Pharma AB ("SynAct" or "The Company") today announces that the exercise period for warrants of series TO 2 ("TO 2") will start on 1 July 2020. The exercise period runs from 1 July to 22 July 2020.... Read more

SynAct Pharma meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 1 juli 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) inleds den 1 juli 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juli til... Read more

SynAct Pharma has initiated the Phase II clinical study with AP1189 in Nephrotic Syndrome

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has initiated a Phase II clinical study with the AP1189 compound in idiopathic membranous nephropathy patients with Nephrotic Syndrome. Read more

SynAct Pharma’s Board of Directors and management sign subscription commitment for warrant exercise of series TO 2

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the company's Board of Directors and management have agreed to subscribe for 100 percent of the Board of Directors and management's total holding of warrants... Read more

SynAct Pharma´s clinical trial application for AP1189 in Nephrotic Syndrome approved by the Danish Medical Agency

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the Danish Medical Agency has approved the company’s clinical trial application (CTA) for a Phase IIa study in idiopathic membranous nephropathy patients w... Read more

May 2020

SynAct Pharma files patent application for combination of AP1189 and Methotrexate for treatment of RA and other arthritic diseases

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announces that the company has filed an international patent application under the Patent Coordination Treaty (PCT), to cover combination treatment with the company’s lead ... Read more

Majoritetsägare i SynAct Pharma förlänger lock-up

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att alla personer i styrelse och ledning i bolaget har ingått avtal om en förlängning av lock-up om tolv månader. Totalt motsvarar lock-up-avtalen minimum 25 proce... Read more

Kommunike från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 13 maj 2020, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (”SynAct”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

SynAct Pharma AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida  (www.synactpharma.com). Nedan följer... Read more

SynAct presents initial data from the first part of the Phase II study within RA and gives an update on its progression

· The first of two tested doses (50 mg) identified to be safe and well-tolerated. · The blinded review revealed that patients in the study form two groups based on changes in their clinical disease a... Read more

April 2020

Rättelse: SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019 Rättelse avseende information om revisorupplysning

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 maj 2... Read more

SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 maj 2... Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i Malmö. Read more

SynAct Pharma applies for patent for AP1189 within COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby announces that the company has filed a patent application to the European Patent Office (EPO) covering the use of AP1189 for the treatment of COVID-19 infection, including... Read more

SynAct Pharma ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar härmed att bolaget har lämnat in en patentansökan till det europeiska patentverket (EPO) som täcker användningen av AP1189 för behandling av COVID-19-infektion, inklu... Read more

March 2020

SynAct Pharma submits clinical trial application for AP1189 in Nephrotic Syndrome

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has submitted a clinical trial application (CTA) to the Danish Medicines Agency to initiate a Phase IIa study with its lead candidate drug AP1189... Read more

Translation – UK version of Swedish press release – published 08.00 AM. today – SynAct Pharma investigates the possibility of AP1189 as additional therapy in hospitalized patients with COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company investigates the possibility of developing its clinical anti-inflammatory lead candidate drug AP1189 as an additional therapy in hospitalized... Read more

SynAct Pharma undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelade idag att bolaget undersöker möjligheten att utveckla sin kliniska antiinflammatoriska läkemedelskandidat AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19-infektion, för... Read more

February 2020

SynAct Pharma lanserar ny hemsida på engelska

SynAct Pharma AB meddelar idag att bolaget lanserat sin hemsida på engelska. För mer information besök www.synactpharma.com/en/.   För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: &nbs... Read more

Korrigering: Bokslutskommuniké 2019 SynAct Pharma AB

Korrigering avser felaktigt resultat i sammanfattning av bokslutskommunike.   SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock ... Read more

Bokslutskommuniké 2019 SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bi... Read more

SynAct Pharma uppdaterar utvecklingsplaner

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att bolaget förväntas meddela interimsdata från den pågående fas IIa-studien med AP1189 i patienter med reumatoid artrit (RA) i Q2 2020 istället för Q1 2020, ... Read more

January 2020

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Första dag för handel i de totalt 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO ... Read more

Sista dag för handel i BTU i SynAct

I november 2019 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct”) en företrädesemission av units i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 795 268 aktier och 2 ... Read more