Press releases

March 2021

SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att dosering i den andra delen av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har påbörj... Read more

SynAct Pharmas CFO och styrelseledamot säljer aktier för att täcka skatt på innehav   Swedish version

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att styrelseledamot John Haurum har sålt 5 968 aktier och CFO Henrik Stage har sålt 57 000 aktier i SynAct Pharma. Försäljningen motsvarar 10 procent av deras... Read more

February 2021

Bokslutskommuniké 2020

2020-10-01 – 2020-12-31 (fjärde kvartalet) Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 786 (-11 203) TSEK. Koncernens resultat per aktie uppgick till ... Read more

SynAct Pharma utser James Knight till Chief Business Officer

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att James Knight har utsetts till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att leda bolaget affärsutveckling och hantera projektportföljen. Han har mer än... Read more

SynAct genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 80 miljoner kronor

SynAct Pharma AB (publ) (“SynAct” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande i går, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 1 600 000 aktier till en te... Read more

SynAct utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON AN... Read more

SynAct Pharma förbereder flytt till Nasdaq Stockholm

4 februari 2021 Styrelsen för SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma" eller"Bolaget") har beslutat att utvärdera förutsättningarna och börja förbereda för notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudma... Read more

January 2021

SynAct Pharma utser Thomas Boesen till Chief Operating Officer

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag utnämningen av Dr. Thomas Boesen till Chief Operating Officer (COO), med omedelbar verkan. Hans operativa roll som ny COO kommer att vara att driva fram ... Read more

Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets aktieägare TJ Biotech ApS (helägt av styrelseledamoten tillika CSO Thomas Jonassen) och Quantass ApS (ägt av verkställande dire... Read more