Press releases

October 2021

SynAct Pharma doses first subject in study with new AP1189 tablets

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced that the first subject has been dosed in a clinical study in healthy volunteers to describe the pharmacokinetics of AP1189 following administration of a new ... Read more

SynAct Pharma doserar första försöksperson i studie med nya AP1189-tabletter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i en klinisk studie på friska frivilliga, som företaget genomför för att beskriva de farmakokinetiska egenskaperna... Read more

September 2021

SynAct Pharma slutför rekryteringen till fas 2a studien BEGIN med AP1189 på nydebuterade patienter med akut reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag slutförandet av patientrekryteringen till BEGIN-studien, som är en klinisk prövning i fas 2a av företagets ledande läkemedelskandidat AP1189, på nydebuterade patien... Read more

SynAct Pharma completes patient recruitment to the Phase 2a BEGIN study of AP1189 in early severe Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced that patient recruitment to its Phase 2a clinical evaluation of the company’s lead candidate compound, AP1189, in early Rheumatoid Arthritis (RA) patients with ... Read more

August 2021

SynAct Pharma: Interim Report January-June 2021 August 27, 2021 (Q2 2021 Report included)

“Positive data of AP1189 in Covid-19 patients bodes well for the future. The hard work at the start of the year continued in the second quarter as SynAct Pharma made additional progress on its pipeline. T... Read more

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021 (Q2 2021 report included)

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin proje... Read more

SynAct Pharma: Interim Report January-June 2021 August 27, 2021

“Positive data of AP1189 in Covid-19 patients bodes well for the future. The hard work at the start of the year continued in the second quarter as SynAct Pharma made additional progress on its pipeline. T... Read more

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin proje... Read more

SynAct Pharma Provides an Update on Patient Recruitment in the Phase 2a Clinical Trial of AP1189 in Rheumatoid Arthritis

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced that recruitment in the BEGIN study in Rheumatoid Arthritis (RA) has been extended into the first half of September in order to reach the goal of 105 randomized pat... Read more

SynAct Pharma ger en uppdatering om patientrekrytering i den kliniska fas 2a-studien med AP1189 i reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att rekryteringen i bolagets BEGIN-studie i reumatoid artrit (RA) har förlängts till första halvan av september för att nå målet om 105 randomiserade patien... Read more

SynAct strengthens IP portfolio – Grant of key European patent covering AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that a European patent was granted covering the company’s leading drug candidate AP1189 in methods of treating kidney diseases. Read more

SynAct stärker IP-portföljen med beviljat europeiskt nyckelpatent för AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att ett europeiskt patent har beviljats för bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metoder för behandling av njursjukdomar. Read more

SynAct Pharma presenterar nya data om AP1189 för behandling av reumatoid artrit vid ACR Convergence 2021

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Ar... Read more

SynAct Pharma to present new data on AP1189 for the treatment of rheumatoid arthritis at ACR Convergence 2021

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced that an abstract entitled ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Arthri... Read more

SynAct Pharma strengthens its organization with two key recruitments

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced the appointments of Patrik Renblad as Vice President Finance and Lise Agersted as Director of Operational R&D. Mr. Renblad will be responsible for the fin... Read more

SynAct Pharma stärker sin organisation med två nyckelrekryteringar

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag utnämningarna av Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D. Patrik Renblad blir ansvarig för ekonomifunktionen oc... Read more

July 2021

SynAct Pharma utser Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag utnämningen av Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer (CMO), med start den 1 augusti 2021. Han kommer att leda den kliniska utvecklingen och m... Read more

SynAct Pharma Appoints Anders Dyhr Toft, MD, Ph.D., as Chief Medical Officer

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced the appointment of Anders Dyhr Toft, MD, PhD, as Chief Medical Officer (CMO), effective August 1, 2021. He will head up clinical development and medical aff... Read more

SynAct Pharma AB tillkännager ytterligare data från fas 2a-studien med AP1189 i Covid-19-infekterade patienter och påminner om telefonkonferensen för att diskutera resultaten

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag ytterligare data från samtliga behandlade patienter i den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med lunginsufficiens. Studie... Read more

SynAct Pharma AB Announces Additional Data from the Phase 2a Trial of AP1189 in Covid-19 Infected Patients and Reminds of Management Call to Discuss Results

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced additional results from all treated patients in the Phase 2a clinical trial of AP1189 in Covid-19 infected patients with pulmonary insufficiency.  The study was ... Read more

SynAct Pharma arrangerar telefonkonferens om positiva data från en fas 2a-studie med AP1189 hos Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att det arrangerar en telefonkonferens den 7 juli kl 13:00 CEST med fokus på de positiva resultaten från den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade pat... Read more

SynAct Pharma Hosts Conference Call on Positive Data from a Phase 2a Trial of AP1189 in Covid-19 Infected Patients

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced it will host a conference call on July 7 at 13:00 CEST focused on the positive topline results from the Phase 2a clinical trial of AP1189 in Covid-19 infected... Read more

June 2021

SynAct Pharma AB Announces Positive Data from a Phase 2a Trial of AP1189 in Covid-19 Infected Patients

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced topline results from the Phase 2a clinical trial of AP1189 in Covid-19 infected patients with pulmonary insufficiency.  Patients treated with 100mg AP1189 orally ... Read more

SynAct Pharma AB tillkännager positiva data från en fas 2a-studie med AP1189 hos Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag top line-resultat från den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med lunginsufficiens. Patienter som behandlades med 100 mg... Read more

SynAct Pharma Files Patent Applications Related to AP1189 Derived APIs and Oral Formulations

June 23, 2021 SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announces that the company has filed two patent applications covering novel salt and crystal forms related to AP1189 and the oral delivery of AP1189 and... Read more

SynAct Pharma lämnar in patentansökningar för nya aktiva substanser och orala formuleringar av AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att företaget har lämnat in två patentansökningar som täcker nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och den orala doseringen av AP1189. Dessa ny... Read more

SynAct Pharma completes recruitment and dosing in part 2 of the clinical Phase II study with AP1189 in Covid-19 infected patients

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing in part 2 of the exploratory clinical Phase 2 study with AP1189 in Covid-19 patients conducted under the RESOVIR collaboration has been completed.... Read more

SynAct Pharma slutför rekrytering och dosering i del 2 av den kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att dosering i del 2 av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har avslutats. Studien är... Read more

May 2021

Bulletin from the annual general meeting in SynAct Pharma AB on 21 May 2021

Today, on 21 May 2021, the annual general meeting was held in SynAct Pharma AB. In light of the ongoing Covid-19 pandemic and in order to reduce the risk of infection spreading, the annual general meeting... Read more

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstn... Read more

Synact Pharma to present at upcoming investor conference

Synact Pharma, today announces that members of its executive management team is invited to present at upcoming conference.: ABGSC Life Science Summit, virtual Date: 25 May 2021 Presenter: Dr. Torbjørn ... Read more

SynAct Pharma AB: SynAct Pharma initiates collaboration on pharmacogenetic aspects of AP1189 compound in Rheumatoid arthritis with Barts and London School of Medicine, Queen Mary University of London.

SynAct today announces that the company has initiated a collaboration with William Harvey Research Instutute, Barts and London School of Medicine, Queen Mary University of London aimed to investigate pharmacogenetic... Read more

SynAct Pharma partners with Örebro University to study cardiovascular disease

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced the company is a partner in a research project at Örebro University to study the reduction of inflammation in vascular disease. Read more

SynAct Pharma ingår samarbete med Örebro universitet för att studera hjärt-kärlsjukdomar

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att bolaget går in som partner i ett forskningsprojekt vid Örebro universitet för att studera reduktion av inflammation vid kärlsjukdom. Read more

SynAct Pharma: Interim report January-March 2021

“The first three months have indeed given a strong and convincing start of the new year to SynAct Pharma, when we continued to make significant progress on our projects and put the company in a unique p... Read more

SynAct Pharma: Delårsrapport januari-mars 2021

”De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en unik position f... Read more

SynAct Pharma Board and Management extend lock-up period   UK Version

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced all members of its board and management team have extended the lock-up period for their SynAct Pharma shares until December 31, 2021. In total the lock-up agreements... Read more

SynAct Pharma styrelse och ledning förlänger sin lock up-period

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav i dag att samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förlängt lock up-perioden för sina SynAct Pharma-aktier till den 31 december 2021. Sammantaget mots... Read more

SynAct Pharma expands AP1189 BEGIN study in Rheumatoid Arthritis UK Version

Lund, Sweden, May 4, 2021. SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that based upon the encouraging results seen in part 1 of the phase 2 clinical study BEGIN of AP1189, the company has decided to increase... Read more

SynAct Pharma utökar BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att baserat på de positiva resultaten som sågs i del 1 av den kliniska fas 2-studien BEGIN-studien med AP1189 har företaget beslutat att öka studiestorleken i et... Read more

April 2021

SynAct Pharma deltar vid Kempens virtuella Life Sciences-konferens

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att bolaget kommer att delta i det virtuella mötet Kempen Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series, den 5 maj. Read more

SynAct Pharma to participate at Kempen’s virtual Life Sciences Conference

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company will participate at the virtual meeting Kempen Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series, on May 5. Read more

Annual Report 2020

Annual Report Synact Pharma 2020 For further information about SynAct Pharma AB, please contact: Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen CEO, SynAct Pharma AB    ... Read more

Årsredovisning Synact Pharma 2020

Årsredovisning Synact Pharma 2020 För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen VD, SynAct Pharma AB                                         ... Read more

SynAct Pharma shareholders propose Marina Bozilenko as new board member

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that shareholders representing more than 20 per cent of the shares and votes in the company propose Marina Bozilenko to be elected as new board member of SynAct... Read more

SynAct Pharmas aktieägare föreslår Marina Bozilenko som ny styrelseledamot

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att aktieägare som representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Marina Bozilenko ska väljas till ny styrelseledamot i SynAct P... Read more

Notice of annual general meeting in SynAct Pharma AB

The shareholders in SynAct Pharma AB, Reg. No. 559058-4826 (“SynAct”), are hereby invited to the annual general meeting to be held on Friday 21 May 2021. Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 (”SynAct”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. Read more

SynAct strengthens IP portfolio – Receives “Intention to Grant” from the European Patent Office for a key patent covering AP1189 English version

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the European Patent Office (EPO) issued an “Intention to grant” for SynAct’s patent application covering the company’s leading drug candidate AP1189 in meth... Read more

SynAct stärker IP-portföljen och får “Intention to Grant” från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag att European Patent Office (EPO) utfärdat en "Intention to Grant" för SynAct patentansökan som täcker bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metod... Read more

March 2021

SynAct has initiated dosing in part 2 of the clinical Phase II study with AP1189 in Covid-19 infected patients UK version

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing in the second part of the exploratory clinical Phase 2 study with AP1189 in Covid-19 patients conducted under the RESOVIR collaboration has been... Read more

SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att dosering i den andra delen av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har påbörj... Read more

SynAct Pharmas CFO och styrelseledamot säljer aktier för att täcka skatt på innehav   Swedish version

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att styrelseledamot John Haurum har sålt 5 968 aktier och CFO Henrik Stage har sålt 57 000 aktier i SynAct Pharma. Försäljningen motsvarar 10 procent av deras... Read more

SynAct Pharma’s CFO and board member sell shares to cover taxes on holdings

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced that board member John Haurum has sold 5,968 shares and Chief Financial Officer Henrik Stage has sold 57,000 shares in SynAct Pharma. The sales correspond to ... Read more

February 2021

Year-end Report 2020

2020-10-01 – 2020-12-31 (fourth quarter) Consolidated net sales amounted to TSEK 0 (0). The Group's profit before tax amounted to TSEK -9 786 (-11 203). The Group's earnings per share amounted to SEK -... Read more

Bokslutskommuniké 2020

2020-10-01 – 2020-12-31 (fjärde kvartalet) Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 786 (-11 203) TSEK. Koncernens resultat per aktie uppgick till ... Read more

SynAct Pharma Names James Knight as Chief Business Officer – Already published in Swedish today

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced the appointment of James Knight as Chief Business Officer (CBO). He will head up business development and pipeline portfolio management and has more than 25 ... Read more

SynAct Pharma utser James Knight till Chief Business Officer

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att James Knight har utsetts till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att leda bolaget affärsutveckling och hantera projektportföljen. Han har mer än... Read more

SynAct carries out a directed share issue and raises proceeds of SEK 80 million

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct” or ”the Company”) has, in accordance with the announcement made in a press release yesterday, successfully completed a directed share issue of 1,600,000 shares at a pr... Read more

SynAct genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 80 miljoner kronor

SynAct Pharma AB (publ) (“SynAct” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande i går, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 1 600 000 aktier till en te... Read more

SynAct explores the conditions for carrying out a directed share issue – English version – Published today 17.31 CET

SynAct Pharma AB (publ) (“SynAct” or “the Company”) has engaged ABG Sundal Collier AB to explore the conditions for carrying out a directed share issue of up to SEK 55 million based on an accelerated bookbui... Read more

SynAct Pharma prepares move to Nasdaq Stockholm – English version – Published today at 17.31 CET

February 4, 2021 17:31 CET The Board of Directors of SynAct Pharma AB (“SynAct Pharma” or the “Company”) has decided to evaluate the conditions and begin preparing for listing the Company’s share on ... Read more

SynAct utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON AN... Read more

SynAct Pharma förbereder flytt till Nasdaq Stockholm

4 februari 2021 Styrelsen för SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma" eller"Bolaget") har beslutat att utvärdera förutsättningarna och börja förbereda för notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudma... Read more

January 2021

SynAct Pharma names Thomas Boesen as Chief Operating Officer

SynAct Pharma AB (“SynAct”) today announced the appointment of Dr. Thomas Boesen as Chief Operating Officer (COO), effective immediately. His operational role as the new COO will be to drive forward the... Read more

SynAct Pharma utser Thomas Boesen till Chief Operating Officer

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag utnämningen av Dr. Thomas Boesen till Chief Operating Officer (COO), med omedelbar verkan. Hans operativa roll som ny COO kommer att vara att driva fram ... Read more

Published in English – already published 11:18 CET today Disclosure notice in SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (“SynAct” or the “Company”) hereby announces that the Company’s shareholders TJ Biotech ApS (wholly-owned by the board member and CSO Thomas Jonassen) and Quantass ApS (owned by the CE... Read more

Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets aktieägare TJ Biotech ApS (helägt av styrelseledamoten tillika CSO Thomas Jonassen) och Quantass ApS (ägt av verkställande dire... Read more