Interim reports

Year-end report 2017

01-10-2017 – 31-12-2017 (Fourth Quarter 2017) Read more

Bokslutskommuniké 2017

2017-10-01 – 2017-12-31 (fjärde kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till  -7 274 (-9 336) TSEK. Read more

Interim report Q3 2017

01-07-2017 – 30-09-2017 (Third Quarter 2017) Read more

Delårsrapport Q3 2017 

2017-07-01 – 2017-09-30 (tredje kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 148 (-2 087) TSEK. Read more

Half-yearly report 01-01-2017 – 30-06-2017

01-04-2017 – 30-06-2017 (Second Quarter 2017) Read more

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport. 2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 225 (-5... Read more

Interim report Q1 2017   Synact Pharma

Significant events in the First Quarter 2017 Read more

Delårsrapport Q1 2017   Synact Pharma

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017 Read more