Interim reports

SynAct Pharma: Interim report January-March 2021

“The first three months have indeed given a strong and convincing start of the new year to SynAct Pharma, when we continued to make significant progress on our projects and put the company in a unique p... Read more

SynAct Pharma: Delårsrapport januari-mars 2021

”De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en unik position f... Read more