Interim reports

SynAct Pharma: Interim Report January-June 2021 August 27, 2021 (Q2 2021 Report included)

“Positive data of AP1189 in Covid-19 patients bodes well for the future. The hard work at the start of the year continued in the second quarter as SynAct Pharma made additional progress on its pipeline. T... Read more

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021 (Q2 2021 report included)

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin proje... Read more

SynAct Pharma: Interim report January-March 2021

“The first three months have indeed given a strong and convincing start of the new year to SynAct Pharma, when we continued to make significant progress on our projects and put the company in a unique p... Read more

SynAct Pharma: Delårsrapport januari-mars 2021

”De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en unik position f... Read more