Annual reports

Annual Report 2020

Annual Report Synact Pharma 2020 For further information about SynAct Pharma AB, please contact: Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen CEO, SynAct Pharma AB    ... Read more

Årsredovisning Synact Pharma 2020

Årsredovisning Synact Pharma 2020 För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen VD, SynAct Pharma AB                                         ... Read more

SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 maj 2... Read more

SynAct offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2019. Read more

Årsredovisning 2017

Read more

Årsredovisning 2016

Årsredovisning i bifogad fil. Read more