General meetings

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019. Read more

Årsstämma 2019

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Storgatan 3 i Malmö. Read more

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2019. Read more