General meetings

Årsstämma 2018

Årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 09.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Read more

Extra bolagsstämma 2018

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Read more

Årsstämma 2017

SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, höll sin årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 i Lund. Read more