General meetings

Årstämma 2020

Den 13 maj 2020 hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (”SynAct”). Read more