General meetings

Årstämma 2021

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 (”SynAct”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smitt... Read more